Högsta kvalitet Full teknisk support Korta leveranstider
PDF:er
Logga in

Om Cookies

Om Cookies

Gjsverktyg.se använder cookies. En cookie är en textfil som lagras i webbläsaren. Cookies kan lagra värdefull information mellan besök på en webbplats. På Gjsverktyg.se använder vi cookies i första hand för webbanalys i syfte att förstå hur eHandeln används, hur den upplevs och hur den kan förbättras.

Gjsverktyg.se använder idag cookies som beskrivs mer utförligt nedanför.

Statistik & Anpassning 
Gjsverktyg.se använder cookies för att kunna föra statistik över användandet och analysera trafiken på webbplatsen. Detta i syfte att förbättra upplevelsen utav webbplatsen åt besökaren. Gjsverktyg.se kan även komma att använda tredjepartscookies för bland annat marknadsundersökningar, ytterligare trafikmätningar och/eller för identifiering av förbättringsmöjligheter.

Statistik samlas in, klumpas ihop och analyseras i samlad form om bland annat användare, trafik och trafikleverantörer. Denna typ av statistik innehåller aldrig någon personlig information vilket gör att våra besökare är anonyma.

Gjsverktyg.se sparar inte information och/eller statistik som kan kopplas samman med en besökares personliga identitet. En besökares IP-adress sparas av säkerhetsskäl endast i de fall då denne själv aktivt registrerar sig på webbplatsen (e-handeln), till exempel vid en köpsituation eller om denne använder inloggningsfunktionen för att få tillgång till e-handeln.

För att kontinuerligt förbättra upplevelsen utav Bevego.se för kunderna används även USER-ID i cookies vilket bland annat gör det möjligt att förstå relationen mellan olika sessioner. Denna form av datainsamling görs bland annat på grund av att identifera förbättringsåtgärder så att upplevelsen för besökaren förbättras.

Annonser 
Gjsverktyg.se kan även komma att använda tredjepartscookies vars information används för att bättre anpassa annonseringstjänster för ökad relevans i annonsering. Den information som delas vidare till tredjepartsleverantör, t.ex. Google, innehåller aldrig personlig information.

Riktad reklam minskar andelen irrelevant marknadsföring som målgrupper idag utsätts för.

Användaranpassning 
Cookies används för att kunna skräddarsy information som tillhandahålls för besökaren. Återkommande besökare på webbplatsen, (e-handeln), kan kännas igen och informationen anpassas därefter. Detta för att kunna tillhandahålla relevant aktuell information för besökare på webbplatsen (e-handeln).

På Gjsverktyg.se använder vi även cookies för att samla in data som hjälper oss anpassa webbplatsen, (e-handeln), efter våra användares behov. Detta görs bland annat genom att vi använder oss utav USER-ID i cookies. Ett USER-ID gör det möjligt för oss att samla in data från våra användare för att bland annat analysera korrelationen mellan olika sessioner. Detta ger oss bland annat en bättre förståelse för hur våra användare upplever olika versioner, delar och funktioner av/på webbplatsen, (e-handeln). All denna data är anonym.

Varuvagn 
Cookies används för att kunna hålla koll på vilka varor besökaren lägger i sin varuvagn. Dessa cookies används bland annat för att behålla artiklar i varuvagnen efter att en besökare loggar ut utan att slutföra en order. På så vis försvinner inte en uppsättning artiklar om besökaren loggas ut av till exempel inaktivitet eller bristande internetuppkoppling.

Prestanda 
Cookies används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system. Detta resulterar i sin tur i att besökare enklare kan använda sig utav webbplatsen.