Högsta kvalitet Full teknisk support Korta leveranstider
PDF:er
Logga in

Köpvillkor

Priser

Alla priser som ges via telefon, fax eller hemsida är exkl. moms och frakt.
Vi reserverar oss för tryckfel när det gäller priser. Rätt till ändringar
förbehålles. Dessa ändringar kan göras utan ett officiellt meddelande.

Ägarförbehåll

De levererade varorna förblir GJS Verktygs:s egendom till dess fulla
betalning har erlagts. GJS Verktyg äger rätt att häva köpet med
omedelbar verkan om betalningsdröjsmål föreligger.

Betalningsvillkor

Enligt valt betalningssätt. Dröjsmålsränta för betalningssätt faktura utgår
med 8 % över gällande officiella diskonto. Betalningsvillkoren gäller
endast efter godkänd kreditprövning. Kreditprövning görs kontinuerligt
och kan förandra tidigare betalningsvillkor omgående.

Fraktvillkor

Fritt Nykvarn eller enligt vald leveransmetod

Reklamationer

Anmärkningar och reklamationer godkännes ej efter 8 dagar från
leveransdatum.

Annullering

Annullering av order kan ske endast efter överenskommelse. Fem
procent av ordervärdet debiteras. Till detta kommer kostnader för
nedlagt arbete och inköp som vi ej kan annullera.

Specialprodukter kan endast annulleras efter överenskommelse och
bekräftelse från tillverkaren.

Returer

Vi tar endast emot returer av standardartiklar som köpts inom de senaste 20 arbetsdagar. Retur av oss i förväg godkänd, krediteras med högst 80%
av debiterat pris. Endast oanvända artiklar i felfria originalförpackningar som stämmer överens med dagens utförande avseende produkt och förpackning kan accepteras. Tillvägagångssätt vid retur, kontakta
GJS Verktyg, tel 08- 550 999 80 och begär registrering av
aviserad retur.

Fel orsakade av GJS Verktyg krediteras till 100%.

Force majeure

GJS Verktyg ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att
fullgöra VISS förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har
sin grund i omständighet som ligger utanför GJS Verktygs kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.