Högsta kvalitet Full teknisk support Korta leveranstider
PDF:er
Logga in

Miljö & kvalité

MILJÖPOLICY

Genom uppdaterade rutiner och ständiga förbättringar ska miljöpåverkan från produkter, tjänster och transporter att minska så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta uppnås genom att:
• Ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av agenturer och tjänsteleverantörer.
• Vara sparsam med användningen av energi och naturresurser, inklusive vatten.
• Välja kontorskemikalier så att minsta möjliga miljö- och hälsoeffekter uppstår.
• Följa alla tillämpliga lagar och andra bindande krav inom miljöområdet.
• Inte släppa ut ämnen som kan förorena luft och vatten.
• Minska koldioxid och andra klimatpåverkande utsläpp.

 

KVALITETSPOLICY

  • Genom nära samarbete med våra leverantörer och kunder ska vi erbjuda verktyg och utrustning som fyller högt ställda krav på funktionalitet.
  • Vi ska ständigt förbättra vår verksamhet och ledningssystemet, så att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser, hög tillgänglighet för standardprodukter och stor leveranssäkerhet för kundanpassade verktyg.
  • GJS ska säkerställa att alla lagkrav och överenskomna andra externa krav på verksamhet och produkter är uppfyllda.