Högsta kvalitet Full teknisk support Korta leveranstider
PDF:er
Logga in

Lettringsverktyg

GJS tillhandahåller lettringsverktyg av både skärande och tryckande variant. Även reservdelar och specialtillverkning av trissor och hållare enligt önskemål.

Även andra profiler, splines och liknande går att beställa som special.

Tryckande lettringsverktyg

Med tryckande lettring genereras tänderna genom deformation av materialet, eftersom knurlen utövar tryck på stycket medan det vrider sig. Denna metod är gjord utan att material avlägsna, så inga chips produceras. På grund av materialets deformation ökar styckets diameter. Värdet av denna ökning är variabel eftersom det beror på materialet i det bearbetade stycket och form och tonning av de genererade tänderna.

Skärande lettringsverktyg

Vid skärande lettring genereras tänderna genom att avlägsna material. Denna typ av lettring genererar inte en överbelastning på maskinen och i många fall erhålls en högre kvalitet och ett mer exakt slutresultat. De verktyg som används för denna lettringsteknik passar knurlar med en 30˚ vinkel i förhållande till styvets rotationsaxel. På grund av denna lutning, skär knurlarna medan de vrider sig längs stycket. Det skärande systemet genererar inte en ökning av det bearbetade styckets diameter, eftersom materialet teoretiskt inte deformeras. Även om det måste påpekas att det alltid finns en liten förskjutning av materialet, som trots att det inte är av samma storleksordning som det som genereras av tryckande lettring, måste det beaktas när det stycke som ska tillverkas kräver en viss precision i slutdiametern.

Detta lettringssystem är inte tillämpligt i alla fall. Endast RAA, RBL, RBR och RGE-profiler kan köras med skärande verktyg.

Om INTEGI S.A.

Spanska INTEGI har tillverkat mycket pålitliga lettringsverktyg enligt de strängaste kvalitetskriterierna för att fullt ut tillfredsställa kunder i mer än 50 länder sedan 1974.

Alla INTEGIs verktyg är tillverkare enligt ISO-föreskrifter och följer de strängaste kvalitetskontrollerna för att säkerställa att våra kunder aldrig blir besvikna.

Med ett permanent lager med mer än 1500 artiklar för att kunna skicka din beställning på mindre än 24 timmar.